Zakres usług

Wykonujemy usługi w zakresie:

 • Posiadanej PROCEDURY UPROSZCZONEJ w dopuszczeniu do obrotu oraz w wywozie
 • Posiadanego CERTYFIKATU AEO
 • Statystyki INTRASTAT


Oferujemy opracowania dotyczące:

 • Unijnych przepisów celnych
 • Podatku akcyzowego
 • Unijnych przepisów VAT
 • Unijnych przepisów o podatku akcyzowym
 • Zagadnień związanych z obrotem towarowym z zagranicą
 • Procedury ubiegania się o certyfikat AEO

 

Prowadzimy sprawy związane z:

 • postępowaniem celnym
 • odzyskiwaniem należności celno-podatkowych (do 3 lat wstecz!)
 • kontrolą dokumentacji importowo-eksportowej