Odroczenie VAT

Usługa rozliczania VAT w trybie art. 33a

  • Umożliwia importerowi rozliczenie podatku VAT od importu w deklaracji VAT
  • Znosi obowiązek wpłacania należności podatkowych do Urzędu Celnego

Jakie korzyści?

 

  • W deklaracji VAT podatnik podaje kwotę podatku (w części dotyczącej sprzedaży i zakupów), co nie wpływa na wysokość zobowiązania względem Urzędu Skarbowego
  • Importer nie jest zmuszony rozliczać podatku w UC, a następnie długo oczekiwać na jego ewentualny zwrot z Urzędu Skarbowego
  • Nie ma potrzeby blokowania dużych kwot na poczet rozliczeń z UC
  • Termin rozliczenia podatku VAT od importu przesuwa się nawet na kolejny miesiąc, po którym wystąpił import
  • Poprawa płynności finansowej firmy

Warunki skorzystania z rozliczania VAT w trybie art. 33a

 

  • Odprawa celna obejmuje towary, które można objąć procedurą uproszczoną
  • Przedłożenie zawiadomienia do Urzędu Skarbowego
  • Przedłożenie kompletu dokumentów do właściwego Urzędu Celnego (miejsce odprawy celnej)

Komplet niezbędnych oświadczeń w zakładce „DO POBRANIA