Status AEO

Status upoważnionego przedsiębiorcy dla LEX SPECIALIST

Kilkumiesięczny proces pełnej weryfikacji naszej działalności, m.in. w zakresie przestrzegania przepisów celnych, płynności finansowej, funkcjonalności IT, procedur operacyjnych i bezpieczeństwa oraz ewidencji potwierdził naszą wiarygodność i stabilność, co przypieczętowane zostało przyznaniem certyfikatu AEOC.
Dołączenie do wąskiego grona przedsiębiorców upoważnionych daje nowe, znacznie szersze możliwości działania. W praktyce redukuje liczbę kontroli fizycznych i dokumentowych, a w przypadku zaistniałej kontroli przeprowadzana jest ona w sposób priorytetowy. Uprawnia do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa oraz umożliwia wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli w lokalizacji innej niż Urząd Celny.

Za sprawą AEO wytyczamy nowe kierunki i podwyższamy standardy obsługi celnej.