Intrastat

Statystyka wymiany towarowej pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej

Z dniem 1 maja 2004r. powstał obowiązek sprawozdawczy w zakresie obrotów towarowych z państwami członkowskimi UE. Statystyka Intrastat wiąże się z nałożeniem, na podmioty prowadzące obrót towarowy z krajami UE, obowiązku comiesięcznych sprawozdań o zrealizowanych przywozach bądź wywozach towarów na lub z terytorium Polski, do lub z krajów UE.

Oferujemy usługi w zakresie:

  • sporządzania deklaracji Intrastat
  • kompleksowej ewidencji obrotu towarowego wewnątrz UE
  • reprezentowania podmiotu przed właściwym miejscowo Urzędem Celnym
  • archiwizacji deklaracji

Wystarczy wypełnić upoważnienie do reprezentowania przed Urzędem Celnym oraz umowę współpracy a następnie przesłać je w oryginale na nasz adres pocztowy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI